UZALEŻNIENIA


Oferujemy konsultacje, diagnozę i terapie dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA (dorosłe dziecko alkoholika) w zakresie:

 • nadużywania środków psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki, dopalacze) 
 • uzależnień behawioralnych (hazard, komputer, telefon, zakupy, seks)
 • obniżonego nastroju, depresji
 • poczucia bezsilności w trudnej sytuacji życiowej
 • poczucia niepewności, natrętnych myśli i przymusowych czynności
 • trudności w radzeniu sobie ze złością i agresją
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • doświadczania przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej)
 • diagnozowania w kierunku uzależnienia od środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych na potrzeby różnych instytucji (sąd, wojewódzki ośrodek medycyny pracy, powiatowe centrum pomocy rodzinie itp.)
 • wsparcia dla osób doświadczających syndromu DDA 
 • wsparcia dla osób, będących w relacji z osobą uzależnioną (współuzależnienie)

NASI SPECJALIŚCI W OBSZARZE „UZALEŻNIENIA”:

ONLINE
dorota-kulikowska

DOROTA KULIKOWSKA

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, terapeuta uzależnień 


karolina-kaja

KAROLINA KAJA

lek. med. specjalista psychiatra osób dorosłych


BEATA GAŁKA

psycholog, certyfikowany trener EFT, terapeuta poznawczo-behawioralny

OLEŚNICA
dorota-kulikowska

DOROTA KULIKOWSKA

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, terapeuta uzależnień 


karolina-kaja

KAROLINA KAJA

lek. med. specjalista psychiatra osób dorosłych