NASZ ZESPÓŁ


Centrum Psychologiczne tworzy zespół specjalistów doświadczonych w dziedzinie pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, terapeutyczne oraz rozwoju osobistego. Uważamy, że terapia to nie tylko forma leczenia, ale także droga do samorozwoju i podniesienia jakości życia.

Kamila Sidorowicz

Renata Bibik

Anna Kowska-Polańska

Katarzyna Hołoszkiewicz (Bulic)

Karolina Kaja

Joanna Kotulska

Posiadamy specjalizacje w wiodących współcześnie nurtach, m.in.: poznawczo-behawioralnym, poznawczo-analitycznym, gestalt, systemowym, eriksonowskim, psychodynamicznym, podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, EFT, mindfulness, ACT, terapii schematu, terapii uzależnień, coachingu, terapii Warnkego, arteterapii, socjoterapii, idei Jespera Juula, porozumienia bez przemocy, psychodietetyki, integracji sensorycznej, a także metodach pracy z ciałem – TRE®, joga, masaże, techniki oddechowe.

Dorota Kulikowska

Zofia Sozańska-Alty

Justyna Wronka-Klimczuk

Katarzyna Kubiczek

Ewa Godlewska

Anna Kubacka

Oferujemy diagnostykę w obszarze osobowości, inteligencji, funkcji poznawczych, emocji, motywacji i samooceny, uzależnień, depresji i lęku, agresji, chorób otępiennych, preferencji zawodowych, postaw rodzicielskich, ADHD, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, trudności szkolnych.

Wspieramy w rozwoju osobistym w formie indywidualnej tj. coaching, mentoring, doradztwo i grupowej tj. warsztaty, szkolenia, treningi, seminaria, wykłady. 

Beata Gałka

Dzięki tak szerokiej ofercie mamy możliwość zaproponować optymalną formę wsparcia, dopasowaną indywidualnie do osoby, sytuacji, zgłaszanego problemu.

By móc oferować wysoką jakość usług cały czas dokształcamy się, podnosimy kwalifikacje, uczestniczymy w specjalistycznych szkoleniach w kraju i za granicą.

Zapewniamy dyskrecję, stosujemy zasady Kodeksu Etycznego, pracujemy pod superwizją.