JOANNA HALICKA-MASŁOWSKA

psycholog diagnosta

Jestem psychologiem, specjalistką terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji, doktorantką ostatniego roku Kliniki i Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prowadzę diagnozę psychologiczną dzieci,młodzieży i osób dorosłych. Stosuję wystandaryzowane testy psychologiczne, które dobieram w zależności od zgłaszanego problemu i wieku osoby badanej. W ramach kształcenia podyplomowego ukończyłam studia w zakresie Psychologii Sądowej i Przygotowania Pedagogicznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, swoje kwalifikacje podnoszę poprzez systematyczny udział w konferencjach i szkoleniach. W kontakcie z pacjentem stosuje się do zasad zawartych w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa, zwracając szczególną uwagę na zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, dyskrecji i intymności.

Wykształcenie:

 • Proces certyfikacji terapii uzależnień Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii
 • Studia Doktoranckie w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
 • Jednolite Studia Magisterskie Psychologia Uniwersytet Wrocławski
 • Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Studia Licencjackie Biologia Środowiska Uniwersytet Wrocławski

Doświadczenie zawodowe:

 • Sąd Okręgowy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień oddział dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 we Wrocławiu
 • Szkoła Podstawowa  w Malczycach
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori we Wrocławiu
 • Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 9 we Wrocławiu     

Zakres diagnozy:

 • diagnoza uzależnień
 • struktura osobowości
 • funkcjonowanie intelektualne
 • funkcje poznawcze
 • trudności szkolne
 • motywacja, samoocena
 • funkcjonowanie emocjonalne (w tym poziom lęku)
 • poziomu depresji, lęku
 • ryzyko samobójstw, funkcje samookaleczeń
 • agresja, autoagresja
 • postawy rodzicielskie
 • choroby otępienne
 • inteligencja emocjonalna
 • zaburzenia typowe dla wieku dojrzewania: zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, ADHD