INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)


Diagnoza integracji sensorycznej 

to spotkanie, podczas którego terapeuta obserwuje w trakcie zabaw i ćwiczeń jak dziecko przetwarza sygnały płynące z otoczenia i na podstawie tych obserwacji oraz wywiadu z rodzicami/opiekunami  ustala którymi obszarami warto się zająć, by codzienne funkcjonowanie dziecka było bardziej harmonijne.

 Terapia integracji sensorycznej

(SI, przetwarzanie sensoryczne) to cykl regularnych spotkań, podczas których terapeuta proponuje dziecku zabawy i ćwiczenia, dobrane odpowiednio do jego potrzeb (na podstawie diagnozy), mające na celu przywrócić optymalny sposób reagowania zmysłowego, przywrócić równowagę w codziennym funkcjonowaniu, a tym samym poprawić jakość życia dziecka i jego najbliższych.

Terapia integracji sensorycznej często łączona jest np. z terapią logopedyczną, pedagogiczną, dysleksji. Zalecana w sytuacji występowania m.in. objawów ADHD, autyzmu, nieporadności ruchowej, nadpobudliwości ruchowej, wzmożonej potrzebie ruchu, małego lub zbyt dużego napięcia mięśniowego, zaburzenia rozwojowe związane z osłabieniem percepcji tj. Zespół Asperera, nadwrażliwość  na dotyk, hałas, zapach, trudności w nauce, z koncentracją, uwagą i pamięcią.