Poznaj misy tybetańskie – warsztat dla dzieci.

Obcowanie z dźwiękiem mis i gongów angażuje wszystkie kanały zmysłowe, rozwija siłę wyobraźni i kreatywność, zdolność koncentracji, wzmacnia umiejętność rozwiązywania problemów i uczenia się. Wpływa na wzmacnianie poczucia wartości, kształtowanie …

Warsztat: skąd i po co mi ta złość.

Złość to bardzo silne uczucie. Niesie ze sobą energię, która często niszczy, czasami nas samych, innym razem najbliższych. Jeśli znasz te niszczące mechanizmy reagowania i chciałbyś poczuć / zrozumieć dlaczego …